Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā personām, kuras sasniegušas 75 gadu vecumu

      Kuldīgas novada Domes saistošajie noteikumi (Nr.2014/13, 30.10.2014., prot.Nr.11, p.46) nosaka, ka no 2015.gada 1.janvāra: tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 100% apmērā sabiedriskajos transporta līdzekļos reģionālajos un starppilsētu un vietējos nozīmes maršrutos Kuldīgas novada teritorijā, bet ne vairāk kā EUR 5.00 apmērā mēnesī, ir Kuldīgas novadā deklarētām personām, kuras vecākas par 75 gadiem.

Autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e – talonu, – izsniedzot elektronisko viedkarti ar mēneša limitu EUR 5.00.

Pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos – kompensējot iegādāto biļešu vērtību (mēnesī ne vairāk kā EUR 5.00 apmērā), biļetes kompensācijai jāiesniedz pagastu pārvaldēs vienu reizi mēnesī).

Lai saņemtu e – talonu, Snēpeles pagasta teritorijā deklarētās personas iesniedz pagasta pārvaldē pieteikumu un foto (izmērs apmēram 3×4 cm) personalizētās viedkartes saņemšanai.

Tuvāka informācija pagasta pārvaldē, tālrunis 63354250 vai 27843796 (sekretāre).

Atbildēt