Par Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāli

Ir pieņemts Kuldīgas novada Domes lēmums (26.02.2015., prot.Nr.3, 25.p.):

  1. Reorganizēt Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāli par Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāli ar 2015. gada 1. septembri, no 2015./2016. mācību gada turpinot realizēt pirmsskolas izglītības programmu.
  2. Uzdot Snēpeles pagasta pārvaldei no 2015. gada 1.septembra pārņemt savā apsaimniekošanā Snēpeles muižas ēku un tai piegulošo teritoriju.
  3. Uzdot Kuldīgas Centra vidusskolas un Vilgāles pamatskolas direktorēm ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1.augustam veikt dokumentācijas un inventāra nodošanu – pieņemšanu aktu sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nodrošināt jautājuma skatīšanu Kuldīgas novada Domes augusta sēdē par inventāra nodošanu.
  4. Uzdot Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai lēmumu par Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāles reorganizāciju saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Tas nozīmē, ka konkrēti bērniem un viņu vecākiem izmaiņas nebūs jūtamas, darbs turpināsies Snēpeles pils telpās, ierastā vidē un ritmā. Izmaiņas skars abas vidusskolas un pagasta pārvaldi.

Atbildēt