Par Snēpeles pili

Snēpeles iedzīvotāji ir ievērojuši pie pils esošās norobežojošās brīdinājuma lentas un drošības tuneļus pie divām ieejām ēkā.

Drošības pasākumi ir saistīti ar Būvniecības valsts kontroles biroja veikto ēkas ekspluatācijas vizuālo pārbaudi šī gada martā.  Pārbaudes rezultātā tika veikta visas pils ēkas ekspertīze (apmaksa no Kuldīgas novada Domes budžeta). Pamatojoties uz ekspertīzes rezultātiem, Būvniecības valsts kontroles birojs izdevis lēmumu, ar kuru ir aizliegts ekspluatēt divas ēkas iekštelpas (attiecināms uz sporta telpām), bet ēkas ārējā daļā, kur iespējama fasādes elementu nokrišana, ir  uzcelti drošības tuneļi pie divām ieejām ēkā, kā arī apvilkta drošības lenta ap visu ēku. Līdz 2019.gada 30.jūnijam pašvaldībai ir uzdots veikt ēkas remonta darbus, lai novērstu tās bojāeju un neapdraudētu cilvēkus.

Par radušos situāciju pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava ir informējusi ēkas lietotājus, Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas izglītības iestādes vadību, Kuldīgas novada pašvaldību, ir bijušas pārrunas ar Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu.

Atbildēt