Pasākumi jūnijā

5.jūnijā plkst. 15:00 pagasta brīvdabas estrādē notiks bērnu deju kolektīva 5 gadu jubilejas koncerts “Pieci gadi danci vedu…” . Pie mums viesosies deju kolektīva draugi no Kalvenes, Bunkas un Pelčiem.

6.jūnijā bērnu deju kolektīvs dosies ekskursijā uz Sieksātes Piena muižu.

13. jūnijā plkst.12:00 pagasta estrādē notiks jautrās sporta spēles vecākiem un viņu bērniem. Komandā 3 cilvēki, vismaz viens pieaugušais. Pēc sacensībām – apbalvošana un kopīgas zupas baudīšana. (Komandām lūgums pieteikties līdz 10.jūnijam kultūras namā vai pa tālr. 27843792 Raimondai).

20.jūnijā Tautas mākslas svētki Kuldīgā, kuros piedalīsies gandrīz visi Snēpeles kultūras nama kolektīvi.Pilsētas dārzā no 11:00 līdz 12:30 Kuldīgas novada vokālo ansambļu koncerts (dziedās mūsu “Atvasara”, sieviešu un vīru vokālie ansambļi), no 13:30 līdz 14:30 kapellu lustes (” Kā ir tā ir”). 1905.gada parkā no 11:00 līdz 16:00 TLMS izstāde (piedalās arī mūsu “Vēveri”) Pilsētas estrādē 19:00 Lielkoncerts “Verat vārtus saulgriežiem, lai nāk saule sētiņā” (dejos VPDK “Snēpele”).

22.jūnijā Apstaigāju rudzu druvu,

Apraudzīju Jāņa bērnus.

Vai tie labi strādājuši,

Jāņu dienu gaidīdami?

Apraudzīsim pagasta ļaudis pirmssvētku laikā, godināsim satiktos Jāņus un Līgas, dziedāsim līgo dziesmas.

Atbildēt