Pieteikšanās līdz 16.aprīlim – Mācības strādājošiem ar 10 % līdzmaksājumu

Pieteikšanās iespējama tikai līdz 16. aprīlim, tāpēc sazinieties ar mums vai iesniedziet iesniegumu Kuldīgā , Kalna ielā 19. no pl. 8:30 .
Uz Jūsu jautājumiem atbildēsim pa tel. 27898041 vai e-pastu kuldiga@buts.lv

Mācību centra “BUTS” Kuldīgas filiāle sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros organizē sekojošas mācības:

Neformālās izglītības programmas

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10% / 0%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

Punktveida metināšana 80 36,00/ 0,00 360,00
Mēbeļu restaurācija 80 36,00 / 0,00 360,00
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel 40 18,00/ 0,00 180,00
Rasēšanas pamati 24 10,80/ 0,00 108,00
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi 16 7,20 / 0,00 72,00

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

o    vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

o    ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

o    vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:

o    pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

o    kvalificēti strādnieki un amatnieki

o    iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

o    vienkāršajās profesijās strādājošie

o    vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam

o    bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Iesniedzamie dokumenti:

o    aizpildīta pieteikuma veidlapa

o    izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

o    Mācību centrā ,,BUTS” Kuldīgas filiālē :  Kalna iela 19, Kuldīga no pl. 8.30

Atbildēt