Pils telpu nomas cenrādis

Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta pārvaldes

maksas pakalpojumu cenrādis

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez
PVN(euro)
PVN (euro) Cena ar
PVN
(euro)
1. Zāles īre “Snēpeles pils” Snēpeles pag. 1.st .   9.65 2.03 11.68
2. Telpas Nr. 1 īre“Snēpeles pils” Snēpeles pag. 1 mēn.   6.38 1.34   7.72
3. Telpas Nr.2 īre“Snēpeles pils” Snēpeles pag. 1 mēn. 15.19 3.19 18.38

Piezīme. Ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro samazināto nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un piezīmēs norāda Pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu.

  • Cenrādī norāda atvieglojumus, to piemērošanas nosacījumus un citus īpašos nosacījumus.