Plānotais bibliotēkā

Novembra mēnesī bibliotēkā tika uzsākta datorprasmju apmācība Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas sagatavošanas grupas bērniem. Bērni apgūst pašas vienkāršākās pamatprasmes darbam ar datoru – mācās to ieslēgt, izslēgt , apgūst darbības ar peli, tastatūru un mācās zīmēt izmantojot datorprogrammas, kā arī spēlē interaktīvās spēles. Nodarbības notiek rotaļu veidā.

 Bet līdz 15.01.2015 skatāma Turlavas bibliotēkas vadītājas Sandras Brantevicas fotogrāfiju izstāde „Fotoknipši”.

  Visu decembra un janvāra mēnesi bibliotēkā skatāma arī Emīlijas un Ritas Kaminsku adījumu izstāde.

 Bibliotēka izsaka pateicību snēpelniecei Anitai Bekei par jaunu un vērtīgu grāmatu dāvinājumu Snēpeles bibliotēkas fondu krājumiem. Dāvinājums veikts jau divas reizes!

Atbildēt