Puķu nakts Puzē.

7.oktobrī mūsu sieviešu un vīru vokālie ansambļi viesojās Ventspils novada Puzes kultūras namā lai ,kopā ar citiem vokāliem ansambļiem, ar skanīgām balsīm iedziedātu “Puķu nakts” pasākumu. Koncertā piedalījās vokālie ansambļi no Puzes, Pūres, Užavas, Tārgales, Ventspils, Snēpeles, Jaunbērzes, Līvbērzes un māsas Legzdiņas. Katram ansamblim tika dots kādas puķes nosaukums: mūsu sieviešu ansamblis bija- BALZAMĪNE, bet vīru ansamblis- JASMĪNS. Koncerts, pateicoties kuplajam dalībnieku skaitam, bija ilgs, pēc kura sekoja lustīga balle. Mūsu dziedošie kolektīvi koncerta daļā dziedāja katrs atsevišķi un arī kopīgas dziesmas,gūstot daudz patīkamu iespaidu, pieredzes un jaunus dziedošus draugus.

Atbildēt