RADOŠS KONKURSS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM „MANAS MĀJAS – SNĒPELE”

Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta pārvalde un Snēpeles bibliotēka rīko radošo darbu konkursu “Manas mājas – Snēpele”. Mērķis – iesaistīt Snēpeles pagasta bērnus un jauniešus pagasta radošajā dzīvē, radot reprezentatīvus materiālus par Snēpeles pagastu. Uzdevums – veidojot radošos darbus, var izmantot dažādas tehnikas, piemēram, eseja, dzeja vai jebkurš cits literārā darba formāts, video, fotokolāža, prezentācija, dziesma, zīmējums, glezna, kartiņa u.tml
Konkursa darbus var iesniegt līdz 2018. gada 22. aprīlim.
Darbus var nogādāt vai sūtīt uz Snēpeles pagasta pārvaldi: „Pagastmāja”,Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328 vai elektroniski snepele@kuldiga.lv. Iesniedzmajam darbam pievieno iesniedzēja kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi.

Atbildēt