Reģistrēšanās Nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā

https://jauniesi.nva.gov.lv/

! Pieteikties Nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā var tikai, reģistrējoties elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

! Pasākumā var pieteikties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās un turpinās mācības nākamajā mācību gadā vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

! Reģistrēties dalībai katrs skolēns var tikai vienu reizi.

! Skolēnam ir iespējams reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad sasniegts 15 gadu vecums.

! Reģistrēšanās negarantē iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.

 

Vairāk informācija un reģistrēšanās – https://jauniesi.nva.gov.lv/

Atbildēt