Sadziedam Padurē

Snēpelnieki rīta pusē piedalījās talkā pagastā, bet vakarpusē Snēpeles sieviešu vokālais ansamblis un jaundibinātais vīru ansamblis piedalījās ansambļu sadziedāšanās pasākumā Padures pagastā. Tur padurnieki bija saaicinājuši ne tikai novadā esošos divus Snēpeles ansambļus, bet arī Alsungas un Matkules ansambļus. Piedalījās arī mājinieku divi ansambļi (sieviešu un senioru). Jauks koncerts, brīnišķīga sadziedāšanās, kuras nobeigumā dalībnieki varēja atpūsties ballē.

Te foto un video no pasākuma.

Atbildēt