Sākas jaunā sezona.

Oktobra mēnesī visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi sāk jauno sezonu:
Bērnu deju kolektīvs jauno sezonu sāks 1.oktobrī plkst. 15:30 Snēpeles muižā bērnudārza telpās.Kolektīvu vadīs Ginta Jasinska.
Sieviešu vokālais ansamblis “Mozaīka”un vīru vokālie ansambļi aicina esošos un arī jaunus dziedātājus piedalīties pirmajā jaunās sezonas mēģinājumā 2.oktobrī plkst. 18:00 kultūras namā. Ansambļu vadītāja Silva Zālīte.
Senioru vokālais ansamblis “Atvasara”turpinās mēģinājumus Snēpeles muižā trešdienās plkst. 14:00. Ar ansambli turpinās strādāt Dzintra Arāja.
VPDK “Snēpele” aicina esošos un arī jaunus dejotājus uz jaunās sezonas pirmo mēģinājumu 1.oktobrī plkst. 19:00 kultūras namā, kolektīva vadītāja Gunta Freiberga.
Savā darbnīcā Snēpeles muižā turpinās strādāt arī TLMS “Vēveri”, jaunās sezonas pirmā nodarbība 3.oktobrī plkst. 18:00.
4.oktobrī plkst. 19:00 savu jubilejas sezonu uzsāks arī amatierteātris, režisore Raimonda Vilmane.
Vēlaties pievienoties, laipni aicinām!

Atbildēt