Sirds cilvēks Snēpelē

17.11. plkst. 19:00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums, kurā teiksim paldies “Snēpeles Sirds cilvēkiem”( balsošana no 1.11.līdz 13.11.) un Valsts dzimšanas dienai veltītu koncertu Jums sniegs dziedātāja Ineta Rudzīte un  pianists Jānis Irbe. Pielikumā apbalvošanas nolikums.

APSTIPRINU

Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja p.i. E.Reimanis 17.10.2017.

.Nolikums par Snēpeles pagasta balvas “Snēpeles pagasta Sirds cilvēks” pasniegšanas kārtību Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā

I Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka balvas piešķiršanas kārtību Snēpeles pagastā deklarētajiem, faktiski dzīvojošajiem vai strādājošajiem iedzīvotājiem.
 2. Snēpeles pagasta balva ir atzinības raksts un dāvana, kuras vērtība nepārsniedz EUR 25.00.
 3. Snēpeles pagastā balvu pasniedz pagasta pārvaldes vadītājs, vai cita pagasta pārvaldes vadītāja pilnvarota persona.

II Balvas vērtēšanas un pasniegšanas kārtība

 1. Balvu “Snēpeles pagasta Sirds cilvēks”piešķir personām, kuri ieguldījuši darbu Snēpeles pagasta popularizēšanā, t.i. valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, saimnieciskajā vai citā jomā vai nesavtīgi palīdzējuši līdzcilvēkiem.
 2. Pretendentu pieteikšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumus Snēpeles pagasta pārvaldes izvietotajās balsošanas kastēs – pagasta pārvaldes ēkas foajē un veikalā “Saldo “ līdz norādītajam termiņam.
 3. Piesakot pretendentus apbalvošanai “Snēpeles Sirds cilvēks”, pieteikumā jānorāda:
  • Pretendenta vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta;
  • Pamatojums apbalvojuma saņemšanai (2-3 teikumi);
  • Pieteikuma iesniedzēja vārds uzvārds, dzīvesvieta.
  • Anonīmi pieteikumi netiks ņemti vērā.
 4. Iesniegtos pieteikumus izvērtē pagasta pārvaldes izveidota komisija.
 5. Komisija pretendentu izvirzīšanai pieņem lēmumu atklātā balsojumā, bet ne vairāk kā par trīs apbalvojamiem.
 6. Balvu “Snēpeles Sirds cilvēks”piešķir personai ne biežāk kā reizi 3 (trijos) gados, to pasniedzot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.

Atbildēt