Svētki Latvijai nosvinēti

           Snēpelnieki nosvinējuši Latvijas dzimšanas dienu. Svinīgajā pasākumā tika sveikti Kuldīgas novada pašvaldības rīkotā konkursa “Sakoptākās sētas” 1.vietas ieguvēji zemnieku saimniecības grupā: Reimaņu ģimene “Goblejās” un 3.vietas ieguvēja piemājas saimniecību grupā Irēna Taube “Griezēs”.

             Bet pagasta rīkotajā nominācijā “Gada sirds cilvēks”, visvairāk balsu ieguva trīs Snēpeles pagasta kapellas “Kā ir, tā ir” dalībnieki: vadītāja Silva Zālīte, Iveta Plēgermane, Arvīds Līdaka, kuri ieguva arī pagasta sarūpētās balvas – pledus ar rūpīgi izšūto “Paldies! “. Apsveikumus no pasākuma dalībniekiem saņēma arī kapellas bijusī dalībniece Raimonda Vilmane, kurai veltīja vārdus: “Bez Raimondas kapella nav iedomājama!”.

           Pēc apsveikuma vārdiem, uzrunām, dzejas, uzstājās Juris Jope sniedzot brīnišķīgu uzstāšanos – koncertu Imanta Ziedoņa  un Raimonda Paula daiļrades ietvaros. Bet no 19.00 – 21.00 pie Snēpeles Pils – Gaismas sveiciens Latvijai.

Atbildēt