Talka bērniem – rotaļu laukumā

   Snēpeles centrā pie “Ambulances” lielāku laiku atpakaļ pagasta pārvaldes darbinieki ierīkoja rotaļlaukumu, pateicoties projektam “Darīsim paši”.  Laukumā ierīkoti vairāki, bērniem nepieciešami rotaļu elementi, kuri tagad bojāti, salauzti. Laukuma flīzes aizaugušas ar vairāku gadu zāles kārtu.

     Pagasta darbinieku iniciatīvas rezultātā “Snēpeles Vēstis” (informatīvs pagasta pārvaldes izdevums) izsludināja talku bērniem un viņu vecākiem (tētiem), lai  iespēju robežās laukumu atjaunotu. Bērni pulcējās jau veselu stundu agrāk un sāka čakli strādāt. Pēc darba dienas beigšanas, pievienojās arī vairāki tēvi. Tādu atsaucību nebijām gaidījuši! Par to liels paldies visiem – arī par kopīgi padarīto darbu un “mācību stundu bērniem”, jo pats strādājot un kopjot, bērns nekad izdarīto nepostīs.

       Prieks par padarīto, mijās ar labu apetīti pēc darba svaigā gaisā. Galdiņš klājās un visi raženi paēda, panašķojās arī ar saldumiem. Darbs tika beigts krēslā un daži darbiņi vēl netika padarīti, bet tas nekas – izdarīsim! Jo mēs visi kopā VARAM!

Te arī foto galerija no notikuma vietas!

Atbildēt