Talkošana Snēpelē

Lielās talkas ietvaros sestdien, 18.aprīlī talcinieki tika aktīvi aicināti uz darbu Snēpeles pils parkā. Iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi, ieradās ne tikai pils darbinieki un iemītnieki, bet arī pagasta iedzīvotāji. Pagasta pārvalde izsaka pateicību cilvēkiem par lielo atsaucību! Darbs parkā bija ļoti daudz un visi kopā arī padarīja daudz! Salasīts un sadedzināts liels daudzums zaru, nozāģētās atvases, dažādi atkritumi, sagrābtas lapas. Skolas darbinieki vēl paspēja zāģēt malku un talciniekus uzjautrināt ar mūziku parkā.

Pagasta pārvaldes darbinieki bija parūpējušies par skābeņu zupu, kura vārīta turpat parkā uz ugunskura.

Prieks par padarīto – paldies visiem! Skat foto!

 

Atbildēt