Triju pagastu robežpunktā

          Šogad Turlavas pagasta pārvaldes darbinieki vēlējās turpināt iesākto pagasta izzināšanas virzienā un Mārcim Brantevicam (pārvaldes vadītājam) radās ideja, ka vajadzētu meklēt saskarsmes punktus  starp kaimiņu pagastiem, gan dabā, gan sadzīvē. Tādēļ Turlavas, Laidu un Snēpeles pagasta pārvaldes darbinieki šā gada 4.jūnija pēcpusdienā devās ekspedīcijā, lai dabā atrastu punktu, kur satiekas visi trīs pagasti,  šo robežpunktu izveidojot kā robežstabu dabā. Dabā šis punkts atrodas tādā samērā mitrā vietā, kur satiekas divas gravas pa kurām tek mazas upītes (strautiņi) no kurām viena ir Pinčupīte, bet otrai nosaukumu neizdevās atrast, tad nu tā  vieta, kur šīs abas upītes satiekas arī ir visu trīs pagastu robežpunkts.
Kā tas notika – skat foto!

Atbildēt