Vidējās paaudzes deju kolektīvam skatē – augstākā pakāpe

       Svētdien, 8.martā Kuldīgas kultūras centrā notika Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate. Skatē piedalījās 15 deju kolektīvi no Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem. Skati vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota žūrija, kuras sastāvā bija deju svētku virsvadītāji Zanda Mūrniece, Jānis Purviņš, Rolands Juraševskis un Gunta Raipala.

        Skatē piedalījās arī mūsu vidējās paaudzes deju kolektīvs “Snēpele”, iegūstot E grupā augstāko pakāpi (46 punktus). Paldies dejotājiem un viņu vadītājai Guntai Freibergai! Paldies arī deju kolektīva koncertmeitarei Silvai Zālītei.

Snēpele ar jums lepojas!

Atbildēt