Veiksmīgu jauno mācību gadu!

           Ziedu  krāšņumā apvīti, pirmās klases bērni audzinātājas Daces pavadīti, bailīgi ienāk Vilgāles pamatskolas zālītē, kur viņus sagaida vecāki, skolas pedagogi un audzēkņi. Pirmklasnieku uzņemšana skolas rindās ir pats saviļņojošākais brīdis. Skan Latvijas valsts himna. Visiem klātesošajiem tiek veltīti apsveikumu vārdi, kā patīkams pārsteigums – Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska apsveikums, kuru nolasīja skolas pārstāve. Pasākumā piedalījās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange, Kurmāles pagasta pārvaldi pārstāvēja Kultūras nama vadītāja, kā arī Snēpeles pagastu pārstāvēja Dace Cielava.

                                   1-IMG_5729            Snēpeles pirmsskolas izglītības un bērnudārza grupiņas bērnus Snēpeles pilī sagaidīja gan audzinātājas, gan  auklīte, aicinot uz pils zāli, kur pulcējās vecāki un ciemiņi.  Zāle skaisti dekorēta, spēlē snēpelnieku kapella “Kā ir, tā ir… Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles direktore Astrīda Štorha iepazīstināja klātesošos ar plānoto darbu grupiņās, kā arī kopīgi ar Vilgāles pamatskolas kolēģēm sveica snēpelniekus ar dažādām veltēm. Bet pagasta vadītāja Dace Cielava pateicās filiāles darbiniekiem par darbu un bērnu vecākiem par atbalstu bērnudārza izvēlē. Bērni devās rotaļās un kopīgi ar vecākiem nogaršoja sagādāto svētku mielastu.

Skat.foto no Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles 1.septembra pasākuma.

 

Atbildēt