Videokameru uzstādīšana

Snēpeles pagasta centrā un pie pagasta ēkas ir uzstādītas videokameras, lai tiktu nodrošināta sabiedriskā kārtība un gādāts par iedzīvotāju drošību. Kameras tiks reģistrētas noteiktajā kārtībā.

Atbildēt