Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas grupu darbs 2018. gada vasaras periodā

Domes sēdē izskatot Vilgāles pamatskolas direktores p.i. 07.05.2018. iesniegumu Nr. 41 par Vilgāles pamatskolas un Snēpeles filiāles pirmsskolas grupu slēgšanu uz laiku no 2018. gada 2. jūlija līdz 3. augustam sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem, pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 1. un 6. punktiem, Kuldīgas novada Dome nolemj:

1. Uz laiku no 02.07.2018. līdz 03.08.2018. slēgt Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupas un pirmsskolas grupas Snēpeles filiālē.
2. Par Vilgāles pamatskolas un Snēpeles filiāles pirmsskolas grupu slēgšanu 2018. gada vasaras periodā savlaicīgi brīdināt bērnu vecākus.
3. Par lēmuma izpildi atbildīga Vilgāles pamatskolas direktores p.i. S.Junkere.

Atbildēt