Vokālo ansambļu skate

 Sestdien, 19.martā Kuldīgas kultūras centrā notika novada vokālo ansambļu skate, kurā dalību ņēma arī visi trīs mūsu pagasta kultūras nama kolektīvi: senioru vokālais ansamblis “Atvasara”-vadītāja Dzintra Arāja, sieviešu vokālais ansamblis “Mozaīka”-vadītāja Silva Zālīte un vīru vokālais ansamblis-vadītāja Silva Zālīte. Gan ansambļu vadītājas, gan paši skates dalībnieki  ar savu sniegumu ir apmierināti, nav jau tā, ka nevar vēl labāk, bet gandarījums ir. Visi trīs kolektīvi skatē ieguva otro pakāpi. Vīru vokālajam ansamblim žūrijas komisija deva iespēju sevi parādīt otrajā kārtā- zonālajā skatē, kura notiks Kuldīgas kultūras centrā 16. aprīlī. Lai attaisnotu doto iespēju, mūsu vīru ansamblim darba ir daudz. Novēlēsim viņiem veiksmi! Gribam pateikt lielu paldies visiem dziedātājiem, kolektīvu vadītājām un koncertmeistarei Stellai Pavlovičai.

Atbildēt